The Pages Of Oilers Jambalaya

Thursday, November 18, 2010

Linus Omark Speaks... Again

Here is what Omark had to say this time...

(Translated by Google)

Unchecked about the dull life in the AHL: "It's not this man wants to be"
His dream was to be contrasted with NHL stars like Alexander Ovechkin and get a chance in Edmonton.


Instead came Linus Omark in Oklahoma City Barons where the audience enticed with free turkey, but fights with the less finlir.


Welcome to the AHL - the league does not want to stay in, least Omark himself.


Ticket sales had been mildly gone like that. Despite Recent renovations was barely 3000 at the stadium with a capacity of 14 000 and something needed to be done. For the next home game decided to Oklahoma: the price of a beer in the stadium would be one dollar, just under seven dollars.


In addition, all fans would get a chance to win a little over four pounds of turkey. All one had to do was shoot the puck into the goal - also without goalkeeper.


- Yes, people like to drink beer here, "Unchecked smile.


How interest is for the turkey sounds he be gone, definitely, however, that the difference between NHL and AHL is much larger than just one letter.


It was in the NHL and Edmonton, he was hoping to play.


It was in the AHL and Oklahoma, he ended up. Instead of meetings with Toronto and Montreal, he will play against the San Antonio Rampage and the Rockford Ice Hogs.


Did nothing
- I knew nothing about Oklahoma in addition to Edmonton's AHL affiliate was there. I "googled" up some information before I left.


A few weeks later, he knows this:


Hockey is the simplest possible:


- There is much stricter than at home or in Russia. You want the players to dump the puck into the zone at all times. People can play damn easy and be successful. We would have a great strike by Swedish Law on the larger rinks.


Games schedule can be a nightmare:


- We have played ten matches in 15 days, once we played three games in as many days and there are a lot of traveling.


All have the same goal - getting away as soon as possible.


- It's not this man wants to be. I am not happy to be here but you have to accept it and not moping together.


Awaiting the call from Edmonton, he can therefore make just as much as possible. So far with great success, recently became five goals in one match and named this week's player in the AHL.


Predominantly roles
- I run my own game. It's in the NHL, I want to play so the positive is that I will get into it by playing here. It's very distinct roles, some will be fighting for second play-play box. Mine is to make points.


TT: You seen like a finlirare. How often are you challenged to fight during games?


- Enough, it happens but I'm not a fighter and not fighting. But sometimes it can be up to five fights in a match.


TT: How much are you Edmonton's performance?


- Sure, do you tell if they have won and they would call makes me very glad. But my focus must be on this. What I lack now is the public interest in the matches.


TT: Do you see a deadline for themselves?


- I can see myself staying here all season. I have no plans to go home but want to give this a fair chance, "said Omark.


Next week he is playing two away games in as many days against the Lake Erie Monsters - 1700 miles from Oklahoma.


And finally, how did the sale of tickets and the turkeys?


There, 3600 came but they got to see the Oklahoma win against Chicago.


Tobias Osterberg / TT


http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/internationellt/nhl/ahl/article8139990.ab

TRANSLATED ORIGINAL BELOW


Omark om den trista tillvaron i AHL: ”Det är ju inte här man vill vara”
Drömmen var att ställas mot NHL-stjärnor som Alexander Ovetjkin och få chansen i Edmonton.

I stället hamnade Linus Omark i Oklahoma City Barons där publiken lockas med gratis kalkon, slagsmål men med desto mindre finlir.

Välkommen till AHL – ligan ingen vill stanna kvar i, allra minst Omark själv.

Biljettförsäljningen hade milt sagt gått sådär. Trots en nyrenovering kom knappt 3 000 till arenan som rymmer 14 000 och något behövde göras. Inför nästa hemmamatch bestämde sig Oklahoma: priset på en öl i arenan skulle bli en dollar, knappt sju kronor.

Dessutom, alla supportrarna skulle få chans att vinna en drygt fyra kilo tung kalkon. Allt man behövde göra var att skjuta pucken i mål – dessutom utan målvakt.

– Ja, folk gillar att dricka öl här, säger Omark leende.

Hur intresset är för kalkon låter han vara osagt, klart är dock att skillnaden mellan NHL och AHL är betydligt större än bara en bokstav.

Det var i NHL och Edmonton han hoppades få spela.

Det var i AHL och Oklahoma han hamnade. I stället för möten med Toronto och Montreal ska han spela mot San Antonio Rampage och Rockford Ice Hogs.

Visste ingenting
– Jag visste väl ingenting om Oklahoma förutom att Edmontons farmarlag låg där. Jag "googlade" fram lite information innan jag åkte.

Ett par veckor senare vet han det här:

Hockeyn är enklast möjliga:

– Det är mycket striktare än hemma eller i Ryssland. Man vill att spelarna ska dumpa ned pucken i zon i alla lägen. Här kan man spela jävligt enkelt och bli framgångsrik. Vi skulle få storstryk av svenska lag på större rinkar.

Spelschemat kan vara en mardröm:

– Vi har spelat tio matcher på 15 dagar, en gång spelade vi tre matcher på lika många dagar och det är mycket resande.

Alla har samma mål – ta sig därifrån så snart som möjligt.

– Det är ju inte här man vill vara. Jag är inte nöjd med att vara här men man får acceptera det och inte deppa ihop.

I väntan på samtalet från Edmonton kan han därför bara göra så gott det går. Hittills med stor framgång, nyligen blev det fem mål i en match och utsedd till veckans spelare i AHL.

Utpräglade roller
– Jag kör mitt eget spel. Det är ju i NHL jag vill spela så det positiva är att jag kommer in i det genom att spela här. Det är väldigt utpräglade roller, några ska slåss andra spela box play. Min är att göra poäng.

TT: Du ses ju som en finlirare. Hur ofta blir du utmanad på att slåss under matcher?

– Nog händer det men jag är ingen fighter och slåss inte. Men ibland kan det vara upp till fem slagsmål i en match.

TT: Hur mycket följer du Edmontons resultat?

– Visst kollar man om dom har vunnit och skulle dom ringa blir jag jätteglad. Men mitt fokus måste vara på det här. Det jag saknar nu är publikintresset på matcherna.

TT: Ser du någon deadline för egen del?

– Jag kan se mig själv stanna här hela säsongen. Jag har inga planer på att åka hem utan vill ge det här en ärlig chans, säger Omark.

Nästa vecka spelar han två bortamatcher på lika många dagar mot Lake Erie Monsters – 1 700 kilometer från Oklahoma.

Och slutligen, hur gick det med biljettförsäljningen och kalkonerna?

Sådär, 3 600 kom men de fick i alla fall se Oklahoma vinna mot Chicago.

Tobias Österberg/TT

No comments:

Post a Comment

Oilers Jambalaya is in no way, shape or form associated with the Edmonton Oilers. This is a fans blog for fans. We happen to love those teams, so we write about them.